ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Εξειδικευθείς στον Σακχαρώδη Διαβήτη