ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Εξειδικευθείς στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Η επίδραση των στατινών σε ασθενείς με κριτική ισχαιμία σκέλους

                        Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης των στατινών στην εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών συμβάντων και στη συχνότητα ακρωτηριασμού σε ασθενείς με κριτική ισχαιμία σκέλους. Αναλύθηκαν δεδομένα 380 ασθενών με κριτική ισχαιμία που υπεβλήθησαν σε διαγνωστική αγγειογραφία ή διαδερμική επέμβαση επαναιμάτωσης από το 2006 έως το 2012. Ποσοστό 65% των ασθενών έλαβε θεραπεία με στατίνη. Οι ασθενείς που ελάμβαναν στατίνη εμφάνιζαν περισσότερες συννοσηρότητες, εντούτοις, η λήψη της αγωγής φάνηκε ότι σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης εμφράγματος μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου στο πρώτο έτος, καθώς και με ελαττωμένη πιθανότητα ακρωτηριασμού σκέλους κατά 47%. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η χορήγηση στατινών σε ασθενείς με κριτική ισχαιμία σκέλους προστατεύει από την εμφάνιση μειζόνων καρδιαγγειακών συμβαμάτων και αυξάνει το ελεύθερο ακρωτηριασμού διάστημα των ασθενών.

(Westin GG, Armstrong EJ, Bang H, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63:682-90)

Τα Ιατρεία

Ιατρείο Άνω Πατησίων

 • Προβελεγγίου 10 & Μαρκορά
 • Άνω Πατήσια, 11141
  2102231247
  2102231247
Ωράριο Ιατρείου

 • Δευτέρα: 09:30-12:30
 • Τρίτη: 17:00-20:30
 • Πέμπτη: 17:00-20:30
 • Παρασκευή: 17:00-20:30

Ιατρείο Αμπελοκήπων

 • Δημ. Σούτσου 38
 • Αμπελόκηποι, 11521
  2106448681
Ωράριο Ιατρείου

 • Δευτέρα: 17:00-20:30
 • Πέμπτη: 09:30-12:30
 • Παρασκευή: 09:30-12:30

 

6944552662
christoszoupasmd@yahoo.gr

 

Ο Ιατρός σας απαντά


Verification

Κλείστε Ραντεβού